Współpraca z uczelniami

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

Celem dotarcia do jak największej liczby młodych i ambitnych osób – potencjalnych praktykantów/pracowników nawiązujemy współpracę z uczelniami w kraju.