Staże absolwenckie

PROGRAM STAŻY ABSOLWENCKICH

 

Oferta firmy GBW skierowana jest dla ABSOLWENTÓW studiów magisterskich i inżynierskich następujących kierunków związanych z:

• budownictwem ogólnym
• budownictwem drogowo-mostowym
• budownictwem inżynierii środowiska
• logistyką

 

Umożliwiamy odbycie staży zarówno na terenie budów jak i w siedzibie firmy w poszczególnych pionach wg struktury organizacyjnej firmy.

 

Od osób ubiegających się o odbycie stażu w firmie GBW oczekujemy przede wszystkim:

• zaangażowania
• odpowiedzialności
• chęci do podejmowania nowych wyzwań
• otwartości i komunikatywności
• umiejętności pracy w zespole

 

W zamian oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia pod okiem branżowych specjalistów przy realizacji prestiżowych inwestycji, m.in. wykonywaniu prac z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii bezwykopowych. Po zakończeniu stażu istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy. Staże zawodowe są płatne - za wykonaną pracę otrzymujesz wynagrodzenie!!!

 

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie staży absolwenckich prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny) ze wskazaniem preferowanego pionu ich odbycia oraz z dopiskiem STAŻ ABSOLWENCKI na adres e-mail: sekretariat@gbw-polska.pl