portfolio image

Stacja uzdatniania wody w Chodczu

  • Lokalizacja: Chodecz
  • Inwestor: Miasto i Gmina Chodecz
  • Wartość kontraktu: 3 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2018 r.

"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz"

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego zmodernizowany został cały układ technologiczny służący do produkcji wody. Modernizacja obejmowała wymianę zestawów pompowych, filtrów, aeratorów, rurociągów technologicznych oraz rurociągów technologicznych, sieci wod-kan, instalacji elektrycznych, w tym AKPiA wraz z wymianą agregatu prądotwórczego. Ponadto w ramach inwestycji wydzielono chlorownię wraz z układem dezynfekcji,  wybudowano nowy zbiornik wieżowy, a także wykonano ponad 100-metrowy odwiert dla nowego ujęcia wody. Dodatkowo w ramach zamówienia wykonano przydomowe oczyszczalnie ścieków w Kromszewicach i Pyszkowie. 
Stacja uzdatniania wody pomyślnie przeszła wszystkie próby i sprawdzenia technologiczne, a jakość wody spełnia przewidziane normami parametry.