portfolio image

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku

  • Lokalizacja: Płock ul. Kazimierza Wielkiego
  • Inwestor: Gmina Miasto Płock, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 6,5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W

 

Przedmiotem kontraktu była przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W na odcinku od ul. Okrzei do ul. Jasnej.

 

Długość wybudowanej drogi wynosi około 1400 metrów. W ramach inwestycji wykonane zostały następujące elementy: naprawa nawierzchni zgodnie z technologią konstrukcji nawierzchni; wymiana krawężników betonowych i budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowych; budowa/przebudowa miejsc parkingowych; wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; usunięcie kolizji układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem terenu; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Kontrakt obejmował również rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową oraz kanalizację sanitarną. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej zakres przebudowy obejmował sieć wodociągową zlokalizowaną w pasie drogowym w zakresie przewidywanych prac drogowych. Wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego wykonane zostało oświetlenie drogowe.

 

Realizowana inwestycja pozwoliła spełnić oczekiwania społeczeństwa i spełnić normy stawiane drogom publicznym.