portfolio image

Odtworzenie koryta rz. Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu

  • Lokalizacja: Sieradz
  • Inwestor: Gmina Miasto Sieradz
  • Wartość kontraktu: ok. 6 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

"Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza rzeki Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu"

wykonane zostało w następującym zakresie robót:

 

Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukcyjne - starorzecze dolne, środkowe i górne
- żwirowa ścieżka pieszo-rowerowa starorzecza rzeki Żegliny o dł. 1.169,88m i pow. 4.468,00m2
- kładka o rozpiętości 9,31m, konstrukcji stalowej cynkowanej i podeście drewnianym,
- taras widokowy o pow. 67m2, konstrukcji stalowej cynkowanej i podeście drewnianym,
- mała architektura: ławki parkowe 12 szt., ławki na gabionach 13 szt., siedziska pojedyncze na tarasie 4 szt., kosze stalowe 2 szt., kosze betonowe 5 szt.

 

Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukcyjne - ulica Grodzka
- ulica Grodzka - asfaltowa ścieżka rowerowa dł. 451,79m i pow. 1.130,00m2,
- ulica Grodzka - asfaltowa ścieżka piesza dł. 446,36m i pow. 1.020,00m2,
- ulica Grodzka - żwirowy ciąg pieszy dł. 169,54m i pow. 169,54,00m2,
- parking z zjazdem z Drogi Krajowej Nr 12, dl. 67,46m i pow. 605,90m2,
- mała architektura: ławki parkowe 5 szt., kosze stalowe 4 szt.

 

Roboty drogowe, architektoniczne i konstrukcyjne - sięgacz ulicy Wschodniej
- sięgacz ulicy Wschodniej - jezdnia asfaltowa dł. 148,36m i pow. 567,00m2,
- sięgacz ulicy Wschodniej - żwirowa ścieżka pieszo-rowerowa I dł.210,40m i pow. 357,00m2,
- sięgacz ulicy Wschodniej - żwirowa ścieżka pieszo-rowerowa II dł. 67,00 m i pow. 161,00m2,
- mała architektura: ławki parkowe 4 szt.

 


Roboty hydrotechniczne i kanalizacja deszczowa

Starorzecze dolne
- koryto starorzecza dolnego o powierzchni w liniach brzegowych - 2.289,00m2,
- przelew ulgowy z bystrotokiem o dł. 30,00m,
- upust denny o dl. 36,00m,
- przepust pod ul. Zamkową o średnicy fi800mm, dł. 15,00m,
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Rybnej o średnicy fi500 mm, dl. 1,83m,
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Zamkowej o średnicy fi500mm, dl. 23,90m z osadnikiem o poj. 3m3 i wielkości 2000/2300mm oraz separatorem lamelowym 1500/1800mm.

Starorzecze środkowe
- koryto starorzecza środkowego o powierzchni w liniach brzegowych - 4.752,00m2
- kanalizacja deszczowa z wylotem z ul. Wodnej o średnicy fi1000mm, dł. 68,20m z osadnikiem o poj. 10m3 i wielkości 3000/3300mm oraz separatorem lamelowym 2500/2800mm,
- przepust pod ul. Podrzecze o średnicy fi800mm, dł. 141,60m.       .

Starorzecze górne
- koryto starorzecza górnego (mulda brukowana) dł. 315,00m wraz z zastawką,
- zbiornik widokowo-retencyjny o powierzchni w liniach brzegowych -1.405,00m2 z przelewem upustowym i ulgowym,
- kładka betonowa -1 szt.

 

 

Roboty elektryczne - starorzecze dolne, środkowe i górne
- oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż starorzecza rzeki Żegliny - kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x25, dł. 1.337,50m, słupy oświetleniowe z oprawami 70W - 67 szt. oraz oprawy ziemne 35W - 18 szt.

 

Roboty elektryczne - ulica Grodzka
- oświetlenie ulicy Grodzkiej - kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x25, dł. 539,00m, słupy oświetleniowe z oprawami 70W - 27 szt.

Roboty elektryczne - sięgacz ulicy Wschodniej
- oświetlenie sięgacza ulicy Wschodniej - kablowa linia oświetleniowa YAKY 4x25, dl. 115,00m, słupy oświetleniowe z oprawami 70W - 3 szt. oraz slup oświetleniowy z oprawą podwójną 70W - 1 szt.