portfolio image

Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach

  • Lokalizacja: Żydomice, Rawa Mazowiecka
  • Inwestor: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 18,5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

Dokończenie rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach o przepustowości Q=7000m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka.

 

   Kontrakt obejmował:
•  Modernizację lagun osadowych
•  Budowę wiat składowania piasku i osadu
•  Modernizację stawów stabilizacyjnych oraz zbiorników awaryjnych
•  Wykonanie ciągów komunikacyjnych
•  Modernizację bloku biologicznego oczyszczania ścieków
•  Montaż  instalacji elektrycznych oraz AKPiA na obiektach oczyszczalni