portfolio image

Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu - Kolektory

  • Lokalizacja: Toruń
  • Inwestor: MZD Toruń
  • Wartość kontraktu:
  • Termin zakończenia: 2015 r.

Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej.

 

W ramach II etapu Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu powstanie 3-kilometrowy odcinek drogi z dwupasmową jezdnią, która będzie biec na odcinku od ul. Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej do włączenia w ulicę M. Skłodowskiej-Curie, z przebudową tej ulicy wraz z infrastrukturą podziemną. Ponadto wybudowany zostanie wiadukt nad torami kolejowymi wraz ze zjazdami, kładkami dla pieszych, przepustem i  estakadą dla rowerów i niepełnosprawnych.

 

Jednym z największych wyzwań w zakresie realizacji inwestycji poza wiaduktem, jest budowa kolektorów deszczowego i sanitarnego w technologii mikrotunelingu. Prace bezwykopowe związane z budową kolektorów deszczowego i sanitarnego realizowane są przez Pion Technologii Bezwykopowych firmy MOLEWSKI.

 

Pierwszy etap zakładał mikrotuneling żelbetową rurą osłonową DN1600mm dla kanalizacji deszczowej oraz DN1400mm dla kolektora sanitarnego. Kolejnym krokiem jest montaż i połączenie przewodowych rur GRP DA1434mm dla kanalizacji deszczowej oraz rur GRP DA1229mm dla kolektora sanitarnego. Prace tunelowe realizowane są przy pomocy dwóch niezależnych zestawów mikrotunelingowych AVN 1600 i AVN 1200.