portfolio image

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Płocku

  • Lokalizacja: Płock
  • Inwestor: Wodociągi Płockie Sp z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 19,95 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, etap 2 realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I"

 

Zakres średnic Dn 500-1600 z rur GRP o długości 750m na głębokości od 6,15 do 7,30m w rejonie drogi Krajowej nr 60 przy zastosowaniu głowicy z tarczą skrawającą AVN1200.