portfolio image

Stacja pomp kanałowych w Warszawie

  • Lokalizacja: Warszawa
  • Inwestor:
  • Wartość kontraktu:
  • Termin zakończenia: 2020 r.

Zadanie II.8 
Przebudowa stacji pomp kanałowych "Żerań I" oraz "Żerań II" w Warszawie.