portfolio image

Budowa wiaty i placów w Białymstoku

  • Lokalizacja: Hryniewicze k/Białegostoku
  • Inwestor: P.U-.H.-P. LECH Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 5,6 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

Budowa wiaty i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białymstoku

 

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie ZUOK w Hryniewiczach.

 

Zakres robót obejmuje: budowę wiaty do czasowego magazynowania surowców wtórnych o pow. ok. 1 350 m²; budowę otwartych placów magazynowych  - plac do czasowego magazynowania rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych o pow. ok. 2 000 m², plac do czasowego magazynowania opon o pow. ok. 1350 m², plac magazynowy materiałów inertnych na przesypki na składowisku o pow. ok. 3 380 m²; adaptację i modernizację istniejącego placu do magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych o pow. ok. 5 380 m²; budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego – plac manewrowy przed wiatą surowców wtórnych o pow. ok. 3 460 m² i droga wewnętrzna o pow. ok. 270 m²; budowę kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej oraz elektrycznej.