Praktyki letnie

PROGRAM PRAKTYK LETNICH

 

Oferta firmy GBW skierowana jest dla studentów III roku studiów magisterskich i inżynierskich następujących kierunków związanych z:

• budownictwem ogólnym
• budownictwem drogowo-mostowym
• budownictwem inżynierii środowiska
• logistyką

 

Umożliwiamy odbycie praktyk zarówno na terenie budów jak i w siedzibie firmy w poszczególnych pionach wg struktury organizacyjnej firmy.

 

Program Praktyk letnich trwa w okresie od 1 lipca do 30 września.

 

Rekrutacja do kolejnego Programu Praktyk Letnich rozpocznie się w lutym 2015 i potrwa do 30 kwietnia 2015 r.

 

Od osób ubiegających się o odbycie praktyk w firmie GBW oczekujemy przede wszystkim:

• zaangażowania
• odpowiedzialności
• chęci do podejmowania nowych wyzwań
• otwartości i komunikatywności
• umiejętności pracy w zespole

 

W zamian oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia pod okiem branżowych specjalistów przy realizacji prestiżowych inwestycji, m.in. przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii bezwykopowych.

 

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie praktyk letnich prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny) ze wskazaniem preferowanego pionu ich odbycia oraz z dopiskiem PRAKTYKI LETNIE na adres e-mail: sekretariat@gbw-polska.pl