Pion inżynierii środowiska

    pion inżynierii środowiska

 

 

 

 

 

Budowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków, kolektorów sanitarnych i deszczowych, wodociągów, budowa alternatywnych źródeł energii (biogazownie), budowli hydrotechnicznych czy też składowiska odpadów to inwestycje, które w sposób znaczący poprawiają eksploatowane (często nadmiernie) przez człowieka otaczające nas środowisko. Misja, którą wypełniamy, czyli poprawa jakości środowiska, daje realne korzyści całemu naszemu społeczeństwu. Od ponad 40 lat działamy w szeroko pojętej ochronie środowiska, będąc przez te lata znaczącym beneficjentem wykorzystującym przyznane na ten cel środki finansowe.

 

Sprawna organizacja, umiejętności zarządcze, wprowadzone w życie procedury, doświadczona kadra oraz stabilność finansowa pozwoliła nam na uczestniczenie w wielu ciekawych pod względem inżynierskim wyzwaniach, z których realizacji nie tylko my jako Wykonawca, ale przede wszystkim Inwestorzy byli i nadal są dumni. To te inwestycje jako pomniki naszej działalności lepiej niż słowa oddają to, jakim Partnerem biznesowym byliśmy i jesteśmy.

 

Misja, jaką wypełniamy, chroniąc nasze zasoby środowiskowe, nie jest dla nas tylko pustym słowem. Ochrona środowiska jest przestrzegana w naszej firmie budowlanej na każdym etapie działalności, co widać nie tylko w czasie realizacji samej inwestycji, ale również w biurach, gdzie ochrona nieodnawialnych zasobów jest bardzo ważnym elementem naszej strategii.

 

Podczas ponad 40-letniej działalności wykonaliśmy szereg inwestycji, zdobywając tym samym niezbędne do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych problemów doświadczenie. Doświadczenie to wykorzystujemy na każdym etapie realizowanych inwestycji. Posiadamy doświadczonych specjalistów na wszystkich szczeblach organizacyjnych, którzy zdobywali doświadczenia na największych inwestycjach środowiskowych wykonywanych w naszym kraju oraz poza jego granicami. Ich doświadczenie, zapał i umiejętności w połączeniu z doskonałą organizacją zapewniają terminową realizację inwestycji w uzgodnionych kosztach i w najwyższej jakości.

 

Zapraszam więc Państwa do odwiedzenia naszych galerii zdjęć załączonych do niniejszej strony, które potwierdzą naszą fachowość, kompetencje i potwierdzą, że jesteśmy Partnerem, na którego warto stawiać przy realizacji szeroko pojętych zadań z zakresu ochrony środowiska.

 

 

 

 

Janusz Kapuściński
dyrektor pionu inżynierii środowiska