Pion budownictwa drogowo-mostowego

    pion budownictwa
  drogowo-mostowego

 

 

 

 

Dynamiczny rozwój Spółki GBW na rynku budownictwa, a także rozwój gospodarki w zakresie infrastruktury drogowej spowodował powołanie odrębnego Pionu Budownictwa Drogowo-Mostowego.

 

Podstawowym profilem działalności pionu jest kompleksowe wykonywanie robót z zakresu budownictwa drogowego-mostowego. Nasze cele osiągamy dzięki profesjonalizmowi będącemu odzwierciedleniem pasji budowania, którą opieramy na fundamentach szerokiego doświadczenia, wysokiej efektowności działania oraz partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.

 

 

Budowa i modernizacja dróg oraz mostów 

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i sprzętowym do kompleksowego wykonywania robót drogowo-mostowych. Spełnia on wymagania w zakresie ochrony środowiska, gwarantuje ekologiczne, a jednocześnie sprawne i wydajne realizowanie powierzonych nam inwestycji.

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z uprawnieniami do budowy dróg i mostów, doświadczeniem zawodowym oraz wykwalifikowanych pracowników drogowych (techników, kierowców, operatorów sprzętu i maszyn, brukarzy i robotników drogowych). Stawiając na rozwój naszych pracowników zapewniamy szkolenia, umożliwiamy zdobywanie nowych umiejętności i doskonalimy posiadane kwalifikacje.

 

Ciągły rozwój Spółki powoduje, że jesteśmy otwarci i zainteresowani pozyskiwaniem najlepszych specjalistów w branży technicznej. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, chęci podnoszenia swoich kwalifikacji, a także chęci i umiejętności pracy w zespole.

 

Zatrudniona doświadczona kadra techniczna oraz posiadany nowoczesny park maszynowy i sprzętowy gwarantuje wydajną ekologiczną i sprawną realizację inwestycji. Nasze dotychczasowe doświadczenie na zrealizowanych inwestycjach drogowo-mostowych, współpraca z grupą firm podwykonawczych skoncentrowanych na sprawnej i efektywnej realizacji robót oraz współpraca z renomowanymi dostawcami pozwala dostosować się do wymagań Inwestorów zapewniając wysoką jakość oraz terminowość realizowanych inwestycji.

 

Wykonujemy kompleksowo pełen zakres robót drogowych, układy drogowe obiektów  przemysłowych i handlowych w zakresie:

• kompleksowych realizacji inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• budowy wiaduktów i mostów,
• remontów, przebudów i modernizacji dróg,
• konstrukcji powierzchni przemysłowych, handlowych, sportowych itp.
• kształtowania terenu (niwelacje, roboty ziemne),
• stabilizacji gruntu cementem,
• wzmocnień podłoża geokompozytami,
• konstrukcji drogowych, podbudów nawierzchni drogowych z kruszyw i betonu,
• odwodnienia nawierzchni
• budowy dróg, placów manewrowych oraz ciągów pieszych i rowerowych z betonowej i kamiennej kostki brukowej,
• nawierzchni asfaltowych i betonowych,
• zagospodarowania terenów rekreacyjnych.