Firma budowlana GBW z Włocławka – o nas

GBW jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą budowlaną! 

 

Działamy w branży od 1978 roku, a w ciągu kilkudziesięciu lat działalności udało nam się zdobyć ugruntowaną pozycję na rynku krajowym.

 

Realizując inwestycje istotne w skali całego kraju, staliśmy się marką rozpoznawalną i szanowaną. Posiadamy ważną pozycję jako generalny wykonawca budowlany i partner biznesowy dla zamawiających, konsorcjantów oraz podwykonawców.

 

GBW specjalizuje się i realizuje kompleksowo inwestycje w zakresie:

 

budownictwa inżynierii środowiska:

 • stacje uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków
 • biogazownie
 • podczyszczalnie wód deszczowych
 • przepompownie ścieków
 • zakłady utylizacji odpadów
 • sieci wodociągowe
 • kanalizacje sanitarne i deszczowe

 

budownictwa ogólnego

 • budownictwo wodne i hydrotechniczne
 • budownictwo użyteczności publicznej
 • budownictwo przemysłowe
 • budownictwo sportowe
 • projekty PPP

 

budownictwa drogowo-mostowego

 • budowa, przebudowa, remonty dróg wraz z infrastrukturą
 • mosty, wiadukty, kładki
 • tunele i przejścia dla zwierząt
 • drogi i place manewrowe
 • ścieżki rowerowe, ciągi piesze
 • roboty ziemne, niwelacje terenu

 

technologii bezwykopowych

 • mikrotunele
 • przewierty teleoptyczne
 • przewierty horyzontalne
 • przeciski
 • renowacje kanałów

 

Generalny wykonawca budowlany

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu kontraktów realizowanych w formule „wybuduj” lub „zaprojektuj i wybuduj” na bazie warunków kontraktowych FIDIC jesteśmy w stanie podjąć się realizacji nawet najbardziej złożonych inwestycji, opartych o najnowsze technologie oraz najwyższe standardy jakościowe.

 

Dążymy do zbudowania wzajemnego zaufania i satysfakcji w relacjach z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz z docelowymi odbiorcami i użytkownikami naszych prac, czyli społecznościami lokalnymi. Jesteśmy gotowi na pozyskiwanie nowych kontraktów zarówno w drodze zamówień publicznych, jak i komercyjnych, a także PPP oraz w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Sfinansuj.