SPRZEDAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH

portfolio image

SPRZEDAŻ MIEJSC PARKINGOWYCH

Napisano dnia: 20-07-2020
 
 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na zakup miejsc postojowych, położonych w Łodzi przy ul. W. Tymienieckiego 25D, w nieruchomości lokalowej nr G N2 (stanowiącej odrębną nieruchomość).

 

Przedmiotem sprzedaży jest udział w łącznej wysokości 74/367 w nieruchomości lokalowej nr G N2, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00312173/7, posadowionym na nieruchomości składającej się z działki gruntu o numerze 163/14 (sto sześćdziesiąt trzy łamane przez czternaście), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00193848/9, z którym to udziałem jest związane prawo do korzystania z następujących miejsc postojowych: 

 

- miejsce C8 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);
- miejsce C9 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);
- miejsce C10 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);
- miejsce C11 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);
- miejsce C43 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);
- miejsce C46 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);
- miejsce C51 (udział 2/367) wraz z komórką lokatorską (udział 1/367);

 

- miejsce C1 (udział 2/367);
- miejsce C3 (udział 2/367);
- miejsce C5 (udział 2/367);
- miejsce C6 (udział 2/367);
- miejsce C7 (udział 2/367);
- miejsce C13 (udział 2/367);
- miejsce C14 (udział 2/367);
- miejsce C15 (udział 2/367);
- miejsce C16 (udział 2/367);
- miejsce C17 (udział 2/367);
- miejsce C18 (udział 2/367);
- miejsce C19 (udział 2/367);
- miejsce C20 (udział 2/367);
- miejsce C21 (udział 2/367);
- miejsce C23 (udział 2/367);
- miejsce C24 (udział 2/367);
- miejsce C25 (udział 2/367);
- miejsce C26 (udział 2/367);
- miejsce C27 (udział 2/367);
- miejsce C28 (udział 2/367);
- miejsce C29 (udział 2/367);
- miejsce C36 (udział 2/367);

 

oraz
- miejsce B1 (udział 3/367);

 

oraz udział w łącznej wysokości 14/4151 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki nr 163/9 i nr 163/13, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00193623/6.

 

Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie miejsca postojowe łącznie, jak również każde z miejsc osobno.

 

W przypadku wielu ofert dotyczących tego samego miejsca parkingowego zadecyduje kolejność nadesłanych ofert.

 

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółki GBW, pod adresem: 87-800 Włocławek, ul. Płocka 164.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 54 413 04 01.

 

 

Załączniki:
 
 
 
 

Powrót