Zaprojektujemy i zbudujemy kolektor Wiślany!

portfolio image

Zaprojektujemy i zbudujemy kolektor Wiślany!

Napisano dnia: 22-10-2019

 

W poniedziałek 21 października bieżącego roku podpisy pod umową na realizację inwestycji pn. „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I” złożyli Członkowie Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy S.A. Pani Lucyna Golatowska i Pan Dariusz Dąbrowski oraz Pełnomocnik konsorcjum generalnego wykonawcy Pan Łukasz Agaś. Za realizację inwestycji, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wybudowanie kolektora ogólnospławnego o długości ponad dwóch tysięcy metrów odpowiedzialne jest konsorcjum firm MCC S.A. & MOLEWSKI Sp. z o.o. Warta niespełna 78 milionów złotych inwestycja ma być gotowa w terminie 33 miesięcy.


Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż Wisłostrady, nieopodal Zamku Królewskiego w Warszawie – na wysokości od pompowni Powiśle do mostu Gdańskiego. Wybudowana instalacja będzie przejmowała ścieki z istniejących kolektorów burzowych. Przejęte przez Kolektor Wiślany ścieki będą czasowo retencjonowane i następnie kierowane do Oczyszczalni Ścieków Czajka. Realizacja inwestycji pozwoli na odbiór i retencję ścieków z istniejącej na terenie lewobrzeżnej Warszawy sieci kanalizacji ogólnospławnej podczas intensywnych opadów deszczu, co zniweluje zjawisko wystąpienia lokalnych podtopień oraz pozwoli na ograniczenie zrzutów ścieków do Wisły. 


Z uwagi na znaczne zagłębienie instalacji oraz mając na uwadze złożone warunki terenowe i geotechniczne, budowa instalacji realizowana będzie z wykorzystaniem technologii bezwykopowej tzw. mikrotunelingu. Wykorzystanie innowacyjnej technologii, jaką jest mikrotuneling, daje nowe spojrzenie w zakresie rozbudowy infrastruktury podziemnej wszędzie tam, gdzie klasyczne metody mogłyby okazać się zawodne ze względu na zurbanizowanie terenu lub wymogi przepisów ochrony środowiska. Użycie do budowy metod bezwykopowych  znacznie ograniczy konieczność wykonywania wykopów, co pozwoli na zminimalizowanie utrudnień i ograniczeń w ruchu lokalnym. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, a realizacja inwestycji staje się mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum oddziaływania na środowisko.

 

Z poważaniem

 

Łukasz Agaś
Pełnomocnik Konsorcjum MCC S.A. & Molewski Sp. z o.o. 
Dyrektor Pionu Technologii Bezwykopowych 

 

 

 


Powrót